Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2037 10e7 500
Reposted fromnataliablus nataliablus
What strengthened me, for you was lethal.
— Czeslaw Milosz, from New and Collected Poems (1931-2001); “Dedication,”
(via conceptvals)
Reposted frominfinitenoise infinitenoise
8735 0b2e
Reposted fromvandalize vandalize viaPoranny Poranny
5655 da00 500
Reposted fromsarazation sarazation viaPoranny Poranny
6113 f39a 500
Natural History Museum, Vienna
Reposted fromciarka ciarka viadeathbringer deathbringer
1402 67a4
Reposted fromcontroversial controversial viaPoranny Poranny
8585 948a 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaismo ismo
4367 5514
Reposted fromrockmusic rockmusic viaunfolded unfolded
2683 9cee
Reposted fromPoranny Poranny
2749 935d 500
Reposted fromPoranny Poranny
1245 4ee9
Reposted frominfinitenoise infinitenoise
7006 1ae7 500
Reposted fromPoranny Poranny
Chciałbym wiele czytać i zaspokajać swoją ciekawość różnych rzeczy, rozmyślać - nie jestem pewny dokładnie o czym, koniec końców nie sposób zaplanować myśli. Nie lubię biegania za kobietami, nie lubię tracić czasu na jałowe rozmowy towarzyskie ani na uganianie za tym, co jest praktycznie znane jako przyjemności. A jednak przekonuje się, ze z jakiegoś powodu i wbrew swojej woli spędzam większość czasu pogrążony właśnie w tych zajęciach - to niezbadany rodzaj obłędu.
— Aldous Huxley – Jak suche liście
Reposted fromstonerr stonerr viaPoranny Poranny
7022 6976
Reposted fromPoranny Poranny
Holding on to anything is like holding on to your breath. You will suffocate. The only way to get anything in the physical universe is by letting go of it. Let go & it will be yours forever.
— Deepak Chopra (via afroui)
Reposted fromink ink vianienormatywny nienormatywny
I didn’t say I liked it. I said it fascinated me. There is a great difference.
Oscar Wilde, adapted from The Picture of Dorian Gray (via jaimelannister)
Reposted fromasafeather asafeather viaPoranny Poranny
4393 89c0
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl