Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4367 5514
Reposted fromrockmusic rockmusic viaunfolded unfolded
2683 9cee
Reposted fromPoranny Poranny
2749 935d 500
Reposted fromPoranny Poranny
1245 4ee9
Reposted frominfinitenoise infinitenoise
7006 1ae7 500
Reposted fromPoranny Poranny
Chciałbym wiele czytać i zaspokajać swoją ciekawość różnych rzeczy, rozmyślać - nie jestem pewny dokładnie o czym, koniec końców nie sposób zaplanować myśli. Nie lubię biegania za kobietami, nie lubię tracić czasu na jałowe rozmowy towarzyskie ani na uganianie za tym, co jest praktycznie znane jako przyjemności. A jednak przekonuje się, ze z jakiegoś powodu i wbrew swojej woli spędzam większość czasu pogrążony właśnie w tych zajęciach - to niezbadany rodzaj obłędu.
— Aldous Huxley – Jak suche liście
Reposted fromstonerr stonerr viaPoranny Poranny
7022 6976
Reposted fromPoranny Poranny
Holding on to anything is like holding on to your breath. You will suffocate. The only way to get anything in the physical universe is by letting go of it. Let go & it will be yours forever.
— Deepak Chopra (via afroui)
Reposted fromink ink vianienormatywny nienormatywny
I didn’t say I liked it. I said it fascinated me. There is a great difference.
Oscar Wilde, adapted from The Picture of Dorian Gray (via jaimelannister)
Reposted fromasafeather asafeather viaPoranny Poranny
4393 89c0
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaPoranny Poranny
4575 f584 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viakatisz katisz
6949 0e84

d-o-l-c-e:

poppyclub:

so smooth…

Reposted frombackground background vianataliablus nataliablus
6480 814b
Reposted fromfelicka felicka viakatisz katisz
5756 24a7
Reposted frommental-cat mental-cat viadeathbringer deathbringer
5514 e0df
sofa
Reposted fromcatchy catchy viaPoranny Poranny
5439 4aea 500
Reposted fromPoranny Poranny
1552 115c
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viaPoranny Poranny
4513 1982
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaPoranny Poranny
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny
1560 2c22
Reposted fromPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl