Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1947 60d4 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaunfolded unfolded
2162 15d2
6510 b8ca 500
Loretta Sartorio
Reposted fromPoranny Poranny vianfading nfading
Lubię ludzi nieśmiałych i wrażliwych. Ludzi którym wstyd uniemożliwia funkcjonowanie. Lubię ludzi smutnych z poczuciem humoru. Lubię tych którzy są wystraszeni. Lubię takich którzy pragną zmienić na lepsze, ale nie wiedzą do końca jak i którędy. Lubię ludzi próbujących pokochać życie, mimo całej świadomości o nim.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny
5079 cf2f 500

18

Reposted fromamatore amatore vianfading nfading
3987 6236
Reposted fromgodskitchen godskitchen viaPoranny Poranny
2037 10e7 500
Reposted fromnfading nfading
What strengthened me, for you was lethal.
— Czeslaw Milosz, from New and Collected Poems (1931-2001); “Dedication,”
(via conceptvals)
Reposted frominfinitenoise infinitenoise
8735 0b2e
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaPoranny Poranny
5655 da00 500
Reposted fromsarazation sarazation viaPoranny Poranny
6113 f39a 500
Natural History Museum, Vienna
Reposted fromciarka ciarka viadeathbringer deathbringer
1402 67a4
Reposted fromcontroversial controversial viaPoranny Poranny
4367 5514
Reposted fromrockmusic rockmusic viaunfolded unfolded
2683 9cee
Reposted fromPoranny Poranny
2749 935d 500
Reposted fromPoranny Poranny
1245 4ee9
Reposted frominfinitenoise infinitenoise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl